Persbericht – 26 mei 2016

Folder blijft populair en zet aan tot actie

12,7 miljoen Nederlanders (95%) lezen papieren of digitale huis-aan-huis folders

Den Haag, 26 mei 2016 – 95% van alle Nederlanders leest wel eens een reclamefolder. Daarmee bereikt de onverminderd populaire folder 12,7 miljoen Nederlanders. De papieren huis-aan-huis verspreide folders bereiken 11,1 miljoen mensen, de digitale folders 3,5 miljoen mensen. Onder digitale folderlezers zitten opvallend meer boodschappers (verantwoordelijk voor grootste deel huishoudelijke taken) en hoger opgeleiden dan onder lezers van de papieren variant. Na het lezen van een folder, digitaal of op papier, zegt 60% van de lezers bereid te zijn tot het doen van aankopen. 46% koopt regelmatig een product uit een folder. De huis-aan-huis folder is daarmee een succesvol (communicatie)middel dat aanzet tot actie. Dit blijkt uit de NOM Folder Monitor 2016, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK, in opdracht van DDMA Businessgroep Verspreidingen, onder auspiciën van het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM).

Stephan van den Eijnden, Voorzitter DDMA Businessgroep Verspreidingen, signaleert een opvallend hoog aantal folderlezers in de grote steden: “10,8 miljoen Nederlanders hebben geen drukwerk-sticker op hun brievenbus. In de grote steden is het stickerpercentage hoger dan in andere delen van het land, toch is het bereik van de folders hier in lijn met de rest van Nederland. Dit komt omdat in de stedelijke gebieden meer bewoners gebruik maken van folder-apps. Apps die over het algemeen ook meer gebruikt worden door een jongere doelgroep daar waar de oudere doelgroep nog steeds graag gebruik maakt van de traditionele papieren folder.”

Aanbiedingen en inspiratie

De cijfers van de NOM Folder Monitor 2016, een onderzoek dat dit jaar voor de 3e keer werd uitgevoerd, dragen de goedkeuring van de NOM. Directeur Irena Petric van de NOM: “Omdat dit onderzoek voor de derde keer is gedaan kunnen we de ontwikkelingen in het gebruik van folders volgen. Interessant is ook om te kijken naar de verschillen in het gebruik van papieren en digitale folders door Nederlanders. De resultaten, die ook beschikbaar zijn in de vorm van mediaplanningsbestanden, bieden adverteerders, verspreiders van folders en mediabureaus tal van relevante informatie.”

Actie

De onderzoeksresultaten laten zien dat Nederlanders ook in 2016 vast houden aan de papieren folder die door 83% van de Nederlanders wordt gelezen. Het netto bereik van de digitale folder is 26%. Er wordt gemiddeld meer tijd besteed aan het lezen van papieren folders (17 minuten) dan digitale folders (12 minuten). Nederlanders geven aan dat aanbiedingen de belangrijkste reden zijn om een folder te bekijken. Een groot deel leest folders ook ter ontspanning (44%) of om zich te laten verrassen of te inspireren (30%). Folders zetten aan tot actie, 60% van de lezers overweegt bepaalde aankopen na het lezen van een folder en 46% zegt regelmatig zaken uit de folders te kopen. Verder ontvangen Nederlanders een papieren folder bij voorkeur in het weekend of op maandag. Meer dan de helft van de Nederlanders (53%) zou het verdwijnen van papieren folders een groot gemis vinden.

Welstand

De cijfers wijzen uit dat reclamefolders door alle doelgroepen gelezen en gebruikt worden en dat de beïnvloeding groot is. Ongeacht leeftijdscategorieën of welstandsklassen. Van mensen uit de hoogste welstandklasse (W1, bruto inkomen hoger dan 39.500 euro) zegt 65% door de folder bepaalde aankopen te overwegen. Mensen uit de lagere welstandsklassen (W5 en W4) geven vaker dan de andere welstandsklassen aan, dat ze aanbiedingen kopen uit de folder.

NOM Folder Monitor 2016

De NOM Folder Monitor 2016 is een onafhankelijk en objectief onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de DDMA Businessgroep Verspreidingen, onder auspiciën van Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM). De resultaten van de NOM Folder Monitor zijn representatief voor de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder met toegang tot internet, folderlezers én niet-folderlezers. 6.605 respondenten hebben de vragenlijst dit jaar ingevuld. De NOM Folder Monitor 2016 geeft inzicht in het bereik en het effect van folders (zowel huis-aan-huis als digitaal) op de consument. Bovendien maakt de NOM Folder Monitor het mogelijk om verschillende mediatypen met elkaar te vergelijken.

DDMA Businessgroep Verspreidingen

De leden van de DDMA Businessgroep Verspreidingen zetten zich in voor een verdere professionalisering van de distributienetwerken. Tevens genereert de groep bestedingscijfers en promoot zij huis-aan-huis folders als effectief communicatiemedium. De groep is verantwoordelijk voor de zelfregulering in de vorm van de NEE/JA en NEE/NEE sticker voor op de brievenbus.