Privacy Statement

Foldermonitor.nl is een initiatief van de Stichting MailDB (verder: MailDB) en DDMA Businessgroep Verspreidingen (verder: BGV). MailDB is aangewezen als de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Het is voor MailDB van essentieel belang dat persoonsgegevens in overeenstemming met wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens worden verwerkt.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens van de deelnemers/bezoekers van deze website worden gebruikt om het Foldermonitor onderzoek uit te kunnen voeren. Dit betekent dat identificerende persoonsgegevens gescheiden worden opgeslagen van de, indien van toepassing, door dezelfde deelnemers verstrekte gegevens voor het foldermonitor onderzoek. Hoewel niet aangesloten bij de Marktonderzoekassociatie, wordt de marktstandaard: Gedragscode voor onderzoek en statistiek, bij het verwerken van (persoons)gegevens tot statistische analyses in acht genomen.

De identificerende persoonsgegevens worden gebruikt door MailDB in samenwerking met BGV om u uit te nodigen om deel te nemen aan de onderzoeken van Foldermonitor en om de resultaten van het Foldermonitor onderzoek, in de vorm van een rapport, toe te sturen.

Wilt u niet langer deelnemen of rapportages ontvangen?

Indien u niet langer wenst deel te nemen aan het Foldermonitor onderzoek of indien u geen prijs stelt op toezending van rapportages, geeft u dat dan door via info@foldermonitor.nl

Cookies

De website plaatst cookies die uitsluitend noodzakelijk zijn voor communicatie of voor het leveren van een gevraagde dienst. Indien er andere cookies worden geplaatst zal daarover worden geïnformeerd en zal vooraf toestemming worden gevraagd. Wanneer u na deze informatie doorgaat met het gebruik van de website, geeft u met die handeling toestemming voor het plaatsen van cookies.

Beveiliging

MailDB past technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te  beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden en de integriteit van uw randapparatuur te bewaken.

Andere websites

Op de website kunnen hyperlinks voorkomen naar andere websites. MailDB kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor de wijze waarop die website omgaat met persoonsgegevens of de integriteit van uw randapparatuur. Lees daarom altijd het privacystatement wanneer u een dergelijke website bezoekt.

Vragen

Als u vragen heeft over het privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u direct contact met ons op te nemen. Dat kan via info@foldermonitor.nl

Wijziging

MailDB houdt zich het recht voor om dit privacystatement te wijzigen. Neem daarom regelmatig kennis van dit privacystatement.